Guangzhou Baoqian Intelligent Technology Co., Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Linda

WhatsApp : +8613926061210

Free call
QC Hồ sơ

  • Đây là kiểm soát chất lượng trên tất cả các dây chuyền sản xuất.

  • Các thanh tra viên QA / QC hoạt động độc lập với dây chuyền sản xuất.

  • Chúng tôi có tổng cộng 20 kiểm soát viên chất lượng / QC.

  • Chúng tôi có thủ tục đánh giá chất lượng.

  • Chúng tôi giữ danh sách cập nhật các nhà cung cấp đã được phê duyệt.

  • Chúng tôi thiết lập và thực hiện một thủ tục tiêu chuẩn để mua lại hợp đồng xem xét và chấp thuận.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn